Trwa ładowanie...
d292eua
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie zgodnie z Art.69 Ustawy o ofercie ? zmiana udziału w ogólnej l...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie zgodnie z Art.69 Ustawy o ofercie ? zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA GLOBAL ENERGY S.A. (53/2014)
Share
d292eua

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie zgodnie z Art.69 Ustawy o ofercie ? zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym od podmiotu ?STAR Ventures GmbH? dalej zwanym ?STAR? zawiadomienia w trybie Art. 69 ust.1 pkt.2 oraz Art. 69 ust.4 i 4b - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącego zmiany przez STAR udziału w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Global Energy S.A.STAR Ventures GmbH przekazała następującą treść zawiadomienia:?Notification according to article 69 of the Act on Public OfferingAccording to article 69 par.1 pt. 2 and article 69 par. 4 and 4b of the Act of July 29, 2005 on Public offering, Conditions governing the introduction of financial instruments to the organized trading and Public
companies, we would like to notify about STAR Ventures GmbH change of the number of votes at the General Meeting of Shareholders of the company Global Energy SA seated in Warsaw ("the Company"), due to completion of settlement of the disposal of Company's shares on April 25, 2014 and further execution of disposal of Company's shares from April 25th, 2014 until the date of this notification.Before the aforesaid disposals STAR Ventures GmbH held 11 062 944 ---Eleven million sixty two thousand nine hundred forty four--- shares amounting to 11 062 944 ---Eleven million sixty two thousand nine hundred forty four--- votes at the General Meeting of Shareholders of the Company, equal to 32,99 ---Thirty two and ninety nine hundreds--- percent in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of the Company.In the result of aforesaid disposal of Company's shares on April 25th, 2014 STAR Ventures GmbH changed its shareholding in the Company by 3 300 000 ---Three million three hundred thousand---
shares amounting to 3 300 000 ---Three million three hundred thousand--- votes at the General Meeting of Shareholders of the Company, equal to 9,84 ---Nine and eighty four hundreds--- percent in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of the Company.According to disclosure requirements connected with the Act on Public Offering for occurred significant changes in the shareholding of the Company between the day of the aforesaid change on ---April 25th, 2014--- till the day of the requirement to announce notification of this change ---May 2nd, 2014--- we inform that such further change throughout this period took place by decrease of 1 680 000 ---One million six hundred eighty thousand--- shares amounting to 1 680 000 ---One million six hundred eighty thousand--- votes at the General Meeting of Shareholders of the Company, equal to 5,01 ---Five and one hundred--- percent in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of the Company.After completion of settlements of
all aforesaid disposals of Company's shares STAR Ventures GmbH holds 6 082 944 ---Six million eighty two thousand nine hundred forty four--- shares amounting to 6 082 944 ---Six million eighty two thousand nine hundred forty four--- votes at the General Meeting of Shareholders of the Company, equal to 18,14 ---Eighteen and fourteen hundreds--- percent in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of the Company.In connection with requirement of declaration on further increase or decrease in the number of votes in the Company STAR Ventures GmbH does not exclude such increase or decrease.In addition according to Art.87 point 1.3.c of the Act on Public Offering we inform that with no third person or party are signed any agreements for transfer of votes from the shares of the Company. ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-03 Jacek Maliszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292eua

Podziel się opinią

Share
d292eua
d292eua