Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv
espi

GLOBAL TRADE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (7/2014) /EBI

GLOBAL TRADE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wydelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Emitenta (7/2014) /EBI
Share
d2li6jv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wydelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Raport bieżacy dot. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wydelegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Emitenta Spółka Global Trade S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 13 marca 2014 roku Pan Sławomir Śmiałowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Global Trade S.A. W treści oświadczenia o złożeniu rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji. Spółka informuję również, że w związku z powyższym Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 01 kwietnia 2014 roku wydelegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Jacka Kulikowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Kulikowski p.o. Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv