Trwa ładowanie...
d3jntye

GMINA KONOPISKA - Komunikat Gminy Konopiska (1/2015) - EBI

GMINA KONOPISKA - Komunikat Gminy Konopiska (1/2015)

Share
d3jntye
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Komunikat Gminy Konopiska
Podstawa prawna
Treść raportu:
W załączeniu przekazuję opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie zostanie przekazane Giełdzie Papierów Wartościowych po rozpatrzeniu przez organ stanowiący sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, co w myśl art.270 ustawy o finansach publicznych winno nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
opinia_RIO-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Żurek Wójt Gminy
Jadwiga Janik Skarbnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3jntye

Podziel się opinią

Share
d3jntye
d3jntye