Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Informacja bieżące i okresowe przekazywane przez eminentów papierów wart...

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Informacja bieżące i okresowe przekazywane przez eminentów papierów wartościowych (1/2014)
Share
d34aew2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL
Temat
Informacja bieżące i okresowe przekazywane przez eminentów papierów wartościowych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), informuje się, że w dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła Uchwałę Nr 251/2013 w sprawie budżetu Miasta Przemyśla na rok 2014. Dochody: 335.061204 Wydatki: 345.694486 Wynik (deficyt): 10 633 282 Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki 10.633.282 zł.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 1
(ulica) (numer)
16 675 1823, 607433809
(telefon) (fax)
m.lancucka@um.przemysl.pl www.przemysl.pl
(e-mail) (www)
795-231-95-92 650900341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2