Trwa ładowanie...
d33u5yr

GPW: animator dla akcji GPW SA

...

Share
d33u5yr

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Animator dla akcji GPW SA

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że pomiędzy członkiem giełdy UNICREDIT CAIB POLAND S.A. a spółką GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie S.A. zawarta została umowa w sprawie pełnienia funkcji animatora emitenta. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uważa, również jako spółka giełdowa, ze ustanowienie animatora jest ważnym czynnikiem wzmacniania płynności obrotu akcjami, dla których członek giełdy wykonuje tę funkcję. Tym samym wykonywanie funkcji animatora, na zasadach realnie i skutecznie zapewniających podniesienie płynności, leży w interesie spółki giełdowej i inwestorów giełdowych. Unicredit CAIB Poland S.A. została wybrana jako animator przez GPW po przeprowadzeniu procesu selekcji, w oparciu o ocenę przewidywanego realnego wpływu działalności animatora na obrót akcjami GPW na rynku regulowanym. Jednocześnie informujemy, że na dzień 23 grudnia 2010, UNICREDIT CAIB POLAND S.A. i PKO BP S.A. pełnią funkcję animatora rynku dla spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w
Warszawie S.A.

kom zdz/

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr