Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2

GPW: autoryzacja na Catalyst obligacji spółki REMEDIS SA

21.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1234/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 października 2013 r. w sprawie autoryzacji na Catalyst obligacji...
Share
d34aew2

21.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1234/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 października 2013 r. w sprawie autoryzacji na Catalyst obligacji imiennych serii DD1, DE1, DF1, DI1 i DJ1 spółki REMEDIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 34 ust. 2 w zw. z § 35 Zasad Działania Catalyst, Zarząd Giełdy postanawia o przyznaniu autoryzacji na Catalyst dla następujących obligacji imiennych spółki REMEDIS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 400.000 (czterystu tysięcy) obligacji serii DD1, o terminie wykupu 1 lutego 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00278", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0214DD1", 2) 1.000.000 (jednego miliona) obligacji serii DE1, o terminie wykupu 1 stycznia 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00286", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0114DE1", 3) 333.324 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu dwudziestu czterech) obligacji serii DF1, o terminie wykupu 1 kwietnia 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00294", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod
nazwą skróconą "REM0414DF1", 4) 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) obligacji serii DI1, o terminie wykupu 1 marca 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00302", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0314DI1", 5) 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) obligacji serii DJ1, o terminie wykupu 8 września 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00310", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0914". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2