Trwa ładowanie...
d4mnij5

GPW: autoryzacja na Catalyst obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO OŚWIĘCIM

...

Share
d4mnij5

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Autoryzacja na Catalyst obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO OŚWIĘCIM

Uchwała Nr 1440/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie autoryzacji na Catalyst obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO OŚWIĘCIM

§ 1 Na podstawie § 34 ust. 2 w zw. z § 35 Zasad Działania Catalyst, Zarząd Giełdy postanawia o przyznaniu autoryzacji na Catalyst dla następujących obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO OŚWIĘCIM: 1) 500 (pięciuset) obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 sierpnia 2011 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0014200014", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "OSW0811", 2) 500 (pięciuset) obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 6 września 2014 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0014200022", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "OSW0914". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5