Trwa ładowanie...
d3zp7p2

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji MARVIPOL SA

...

Share
d3zp7p2

30.12. Warszawa (PAP) - Dopuszczenie do obrotu akcji MARVIPOL SA

Uchwała Nr 758/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MARVIPOL S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 614.000 (sześćset czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MARVIPOL S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 5 stycznia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki MARVIPOL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 stycznia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMRVPL00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3zp7p2

Podziel się opinią

Share
d3zp7p2
d3zp7p2