Trwa ładowanie...
d1d278c

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki APATOR

...

Share
d1d278c

22.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki APATOR

Uchwała Nr 85/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 20.362 (dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki APATOR S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPATR00034". § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki APATOR S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 stycznia 2013 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLAPATR00018". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1d278c

Podziel się opinią

Share
d1d278c
d1d278c