Trwa ładowanie...
dilsc1x
dilsc1x

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki ATLANTIS SA

Uchwała Nr 259/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku...
Share
dilsc1x

Uchwała Nr 259/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ATLANTIS S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 576.000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19 czerwca 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ATLANTIS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 czerwca 2009 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dilsc1x

Podziel się opinią

Share
dilsc1x
dilsc1x