Trwa ładowanie...
d1y3fev

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BUMECH

...

Share
d1y3fev

22.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BUMECH

Uchwała Nr 303/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BUMECH S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BUMECH S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 marca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki BUMECH S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 marca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBMECH00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1y3fev

Podziel się opinią

Share
d1y3fev
d1y3fev