Trwa ładowanie...
dkm59z9

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT

...

Share
dkm59z9

20.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT

Uchwała Nr 1312/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EKO EXPORT S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EKO EXPORT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 października 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki EKO EXPORT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 października 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLEKEP000019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dkm59z9

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dkm59z9
dkm59z9