Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ENEA

...
Share
dza54cu

08.08. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ENEA

Uchwała Nr 776/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 556.603 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki ENEA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ENEA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLENEA000013". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu