Trwa ładowanie...
d3mac4d

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki ENERGA SA

06.12. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1420/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na...

Share
d3mac4d

06.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1420/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii AA spółki ENERGA S.A.

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje spółki ENERGA S.A., o wartości nominalnej 10,92 zł (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda: 1) 141.522.067 (sto czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, 2) 127.617.047 (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii AA, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d3mac4d

Podziel się opinią

Share
d3mac4d
d3mac4d