Trwa ładowanie...
d1vlcou

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki FON

...

Share
d1vlcou

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki FON

Uchwała Nr 240/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki FON S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki FON S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki FON S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCASPL00019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1vlcou

Podziel się opinią

Share
d1vlcou
d1vlcou