Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TELFORCEONE

...
Share
d1ngld1

29.08. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TELFORCEONE

Uchwała Nr 851/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TELFORCEONE S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TELFORCEONE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TELFORCEONE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTFONE00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1