Trwa ładowanie...
d1rklup

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki ALCHEMIA

...

Share
d1rklup

02.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki ALCHEMIA

Uchwała Nr 732/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALCHEMIA S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.152 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki ALCHEMIA S.A., o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ALCHEMIA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lipca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGRBRN00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1rklup

Podziel się opinią

Share
d1rklup
d1rklup