Trwa ładowanie...
d2tdtod

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CHEMOSERVIS-DWORY SA

...
Share
d2tdtod

03.12. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CHEMOSERVIS-DWORY SA

Uchwała Nr 1283/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 59.500.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCHMDW00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod