Trwa ładowanie...
d2j0pqg
d2j0pqg

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji POLISH ENERGY PARTNERS

...
Share
d2j0pqg

26.04. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji POLISH ENERGY PARTNERS

Uchwała Nr 530/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y spółki POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.570.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y spółki POLISH ENERGY PARTNERS S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki POLISH ENERGY PARTNERS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 kwietnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPLSEP00013". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2j0pqg

Podziel się opinią

Share
d2j0pqg
d2j0pqg