Trwa ładowanie...
d2kbtcd

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PRAGMA INKASO SA

...
Share
d2kbtcd

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PRAGMA INKASO SA

Uchwała Nr 932/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PRAGMA INKASO S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PRAGMA INKASO S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPRGNK00017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2kbtcd

Podziel się opinią

Share
d2kbtcd
d2kbtcd