Trwa ładowanie...
dp07itm

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA

...

Share
dp07itm

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA

Uchwała Nr 1536/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki BIOTON S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 217.096.336 (dwieście siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki BIOTON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BIOTON S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBIOTN00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm