Trwa ładowanie...
d21vtqk

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CENTROZAP SA

...
Share
d21vtqk

18.12. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CENTROZAP SA

Uchwała Nr 732/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki CENTROZAP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 6.658.157 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki CENTROZAP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CENTROZAP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 grudnia 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTZP00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d21vtqk

Podziel się opinią

Share
d21vtqk
d21vtqk