Trwa ładowanie...
d12dv06

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING SA

...

Share
d12dv06

03.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING SA

Uchwała Nr 1226/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki GETIN HOLDING S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 332.451 (trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki GETIN HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GETIN HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGSPR000014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06