Trwa ładowanie...
d2zboo7

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIATEL SA

...

Share
d2zboo7

05.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIATEL SA

Uchwała Nr 1236/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MEDIATEL S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MEDIATEL S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MEDIATEL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSMMDA00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7