Trwa ładowanie...
dttv5rk

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PCC INTERMODAL SA

...

Share
dttv5rk

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PCC INTERMODAL SA

Uchwała Nr 122/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PCC INTERMODAL S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PCC INTERMODAL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PCC INTERMODAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPCCIM00014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk