Trwa ładowanie...
d1suggg

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PETROLINVEST

...

Share
d1suggg

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PETROLINVEST

Uchwała Nr 61/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PETROLINVEST S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 16.999.675 (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PETROLINVEST S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PETROLINVEST S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPTRLI00018". § 3 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1suggg

Podziel się opinią

Share
d1suggg
d1suggg