Trwa ładowanie...
d1cwwiw

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

...

Share
d1cwwiw

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

Uchwała Nr 2/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TOYA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 188.947 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TOYA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki TOYA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTOYA000011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw