Trwa ładowanie...
d139pva

GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę BGS ENERGY PLUS A.S.

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 312/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BGS...

Share
d139pva

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 312/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BGS ENERGY PLUS A.S.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. W powyższym kontekście należy wskazać na nieprawidłowości w wykonywaniu przez spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. obowiązków informacyjnych w zakresie przekazywania raportów okresowych, polegające na: 1) nieprzekazaniu w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za III kwartał 2013 r.; 2) nieprzekazaniu w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za IV kwartał 2013 r. Z tytułu powyższych uchybień w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. Zarząd Giełdy podejmował wobec Spółki przewidziane przepisami Regulaminu ASO działania dyscyplinujące, takie jak zawieszenie
obrotu jej akcjami (Uchwała Nr 1316/2013 Zarządu Giełdy z dnia 15 listopada 2013 r. oraz Uchwała Nr 181/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 lutego 2014 r.). Reasumując, należy stwierdzić, że mimo zwracania przez Giełdę uwagi na kwestie związane z prawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Spółka dopuściła się naruszenia tych obowiązków. Mając na uwadze wskazane wyżej nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, w szczególności przekazywanie informacji z naruszeniem przepisanych terminów, należy uznać, że sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę BGS ENERGY PLUS A.S. może budzić poważne zastrzeżenia Giełdy. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

Kom amp/

d139pva

Podziel się opinią

Share
d139pva
d139pva