Trwa ładowanie...
d1t4057

GPW: Notowanie PP akcji F spółki EASTSIDECAPITAL

...

Share
d1t4057

04.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie PP akcji F spółki EASTSIDECAPITAL

Uchwała Nr 422/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w dniu 7 maja 2012 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00055" 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EASTSIDE-PP" i oznaczeniem "ESCP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057