Trwa ładowanie...
d2xwcg3

GPW: notowanie pp spółki CARBON DESIGN SA

...

Share
d2xwcg3

23.04. Warszawa (PAP) - Notowanie praw poboru spółki CARBON DESIGN SA

Uchwała Nr 374/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CARBON DESIGN S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 21.417.500 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CARBON DESIGN S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRBON00026", począwszy od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2010 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CARBON-PP" i oznaczeniem "CRBP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2xwcg3

Podziel się opinią

Share
d2xwcg3
d2xwcg3