Trwa ładowanie...
d13a8ae

GPW: notowanie praw poboru akcji spółki INDEXMEDICA SA

...

Share
d13a8ae

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie praw poboru akcji spółki INDEXMEDICA SA

Uchwała Nr 72/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INDEXMEDICA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INDEXMEDICA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINDXM00021", począwszy od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 12 lutego 2013 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INDEXMEDI-PP" i oznaczeniem "INXP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae