Trwa ładowanie...
d12dv06

GPW: ostatni dzień obrotu pda ASSECO POLAND

...

Share
d12dv06

12.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Ostatni dzień obrotu pda ASSECO POLAND

Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ASSECO POLAND S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 13 stycznia 2011 r. dzień ostatniego notowania 5.433.174 (pięciu milionów czterystu trzydziestu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu czterech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSOFTB00156". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06