Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb

GPW: PBO "ANIOŁA" w Programie Wspierania Płynności

...
Share
d2vnplb

26.09. Warszawa (PAP/GPW) - PBO "ANIOŁA" w Programie Wspierania Płynności

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2013 roku (Główny Rynek GPW)

Na podstawie uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności Giełda informuje, że w dniu 26 września 2013 roku do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka PBO "ANIOŁA" S.A.

d2vnplb

Według stanu na dzień 26 września 2013 roku w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 141 emitentów.

Jednocześnie, na podstawie § 5 uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy, GPW dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 17 emitentów. Akcje 1 emitenta przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane i przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z § 3 Działu IV, Rozdziału 2 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek, dokonanej w dniu 26 września 2013 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2013 r.

d2vnplb

Załącznik Nr 1 do Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2013 r.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności L.P. Kod ISIN Nazwa Skrót 1. PLABMSD00015 ABMSOLID ABM 2. PLAMPLI00019 AMPLI APL 3. PLECBDZ00013 BEDZIN BDZ 4. PLBRLNG00015 BERLING BRG 5. PLBEST000010 BEST BST 6. PLBDVR000018 BUDVARCEN BDV 7. PLELZAB00010 ELZAB ELZ 8. PLFAM0000012 FAM FAM 9. PLINTKS00013 INTAKUS ITK 10. PLMGRON00016 MEGARON MEG 11. PLMISPL00011 MISPOL MIP 12. PLPEMUG00016 PEMUG PMG 13. PLPERMD00019 PERMEDIA PMD 14. PLPCLRT00029 POLCOLORIT PLT 15. PLPRNTC00017 REGNON REG 16. PLSCOPK00012 SCOPAK SCO 17. PLWSTIL00012 WISTIL WST Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

L.P. Kod ISIN Nazwa Skrót

1. PLKOMPP00017 KOMPAP KMP

kom pif/

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb