Trwa ładowanie...
drsniri
drsniri

GPW: Pierwsze notowanie akcji CERABUD

...
Share
drsniri

08.08. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji CERABUD

Uchwała Nr 778/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CERABUD S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 381 (trzystu osiemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CERABUD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLCRBUD00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CERABUD" i oznaczeniem "CER". § 2 1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt
1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki CERABUD S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki CERABUD S.A., oznaczonymi kodem "PLCRBUD00016", począwszy od dnia 10 sierpnia 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2012 r. (włącznie). 2. Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki CERABUD S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 9 sierpnia 2012 r., tracą ważność; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki CERABUD S.A. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

drsniri

Podziel się opinią

Share
drsniri
drsniri