Trwa ładowanie...
d2a51p0

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki AQUA

...

Share
d2a51p0

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki AQUA

Uchwała Nr 352/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 698.320 (sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AQUA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 marca 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAQA0000014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AQUAPOZ" i oznaczeniem
"AQA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0