Trwa ładowanie...
d1z2m5s

GPW: pierwsze notowanie akcji spółki ART NEW MEDIA S.A.

08.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1171/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia...

Share
d1z2m5s

08.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1171/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i L spółki ART NEW MEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ART NEW MEDIA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii K, b) 1.091.486 (jednego miliona dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii L - pod warunkiem dokonania w dniu 10 października 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLANMD000014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ARTNEWMED" i oznaczeniem "ANM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1z2m5s

Podziel się opinią

Share
d1z2m5s
d1z2m5s