Trwa ładowanie...
d27iwtn

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki F24

...

Share
d27iwtn

24.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki F24

Uchwała Nr 80/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki F24 S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 18.868.137 (osiemnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy stu trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki F24 S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLFRSH000015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "F24" i oznaczeniem "F24"; 3) określić dzień 30 stycznia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 18.868.137 (osiemnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy stu trzydziestu siedmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki F24
S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFRSH000056". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d27iwtn

Podziel się opinią

Share
d27iwtn
d27iwtn