Trwa ładowanie...
d1t8c8u

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IN POINT

...

Share
d1t8c8u

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki IN POINT

Uchwała Nr 70/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki IN POINT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.256.334 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki IN POINT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 25 stycznia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINPNT00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INPOINT" i oznaczeniem "IPT". § 2 Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u