Trwa ładowanie...
d3ruq3u

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IZO-BLOK

...

Share
d3ruq3u

09.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki IZO-BLOK

Uchwała Nr 23/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IZO-BLOK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 stycznia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 171.300 (stu siedemdziesięciu jeden tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IZO-BLOK S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 14 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLIZBLK00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IZOBLOK" i oznaczeniem "IZB". § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3ruq3u

Podziel się opinią

Share
d3ruq3u
d3ruq3u