Trwa ładowanie...
d37dbtp

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MADKOM

...
Share
d37dbtp

08.08. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki MADKOM

Uchwała Nr 777/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki MADKOM S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MADKOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMADKM00019": a) 36.490.000 (trzydziestu sześciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, b) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MADKOM" i oznaczeniem "MAD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp