Trwa ładowanie...
d3l6qaq

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MR KUCHAR

...

Share
d3l6qaq

02.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki MR KUCHAR

Uchwała Nr 463/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 720.000 (siedmiuset dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLLSNRN00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MRKUCHAR" i oznaczeniem "MKR"; 3) określić dzień 9 maja 2013 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 720.000 (siedmiuset dwudziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLSNRN00049". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3l6qaq

Podziel się opinią

Share
d3l6qaq
d3l6qaq