Trwa ładowanie...
d3tkymj

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki PLASTPACK COMPANY

...

Share
d3tkymj

08.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki PLASTPACK COMPANY

Uchwała Nr 24/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E spółki PLASTPACK COMPANY S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki PLASTPACK COMPANY S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPSTCM00017": a) 198.000 (stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji serii B, b) 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii C, c) 11.619.746 (jedenastu milionów sześciuset dziewiętnastu tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu) akcji serii D, d) 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt
1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PLASTPACK" i oznaczeniem "PPC". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3tkymj

Podziel się opinią

Share
d3tkymj
d3tkymj