Trwa ładowanie...
d3j3zu0

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki RUCH CHORZÓW

...

Share
d3j3zu0

08.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki RUCH CHORZÓW

Uchwała Nr 23/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, E i L spółki RUCH CHORZÓW S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki RUCH CHORZÓW S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 59.900 (pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset) akcji serii A, b) 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii E, c) 290.992 (dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji serii L - pod warunkiem dokonania w dniu 10 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLRCHZW00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RUCHCHORZ" i oznaczeniem "RCW". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0