Trwa ładowanie...
d2jljvp

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki SUNEX

...

Share
d2jljvp

25.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki SUNEX

Uchwała Nr 1429/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SUNEX S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SUNEX S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSUNEX00013", b) 1.232.278 (jednego miliona dwustu trzydziestu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu ośmiu) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 30 listopada 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSUNEX00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SUNEX" i oznaczeniem "SNX"; 3) określić dzień 29 listopada 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.232.278 (jednego miliona dwustu trzydziestu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SUNEX S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSUNEX00021". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp