Trwa ładowanie...
d4myc5s

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki TELIANI VALLEY POLSKA

...

Share
d4myc5s

02.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki TELIANI VALLEY POLSKA

Uchwała Nr 1468/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 8 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.595.000 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 8 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLTLVPL00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TELIANI" i oznaczeniem "TLV". § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4myc5s

Podziel się opinią

Share
d4myc5s
d4myc5s