Trwa ładowanie...
d2w8ily

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

...

Share
d2w8ily

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

Uchwała Nr 242/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S1 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S1 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVNDEX00039"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIN1116". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2w8ily

Podziel się opinią

Share
d2w8ily
d2w8ily