Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki MO-BRUK

...
Share
d4mg85y

07.11. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki MO-BRUK

Uchwała Nr 1371/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki MO-BRUK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 8 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki MO-BRUK S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMOBRK00039"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBR0814". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y