Trwa ładowanie...
d30b1ct
d30b1ct

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki PAŃSKA

...
Share
d30b1ct

26.09. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki PAŃSKA

Uchwała Nr 1129/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki PAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 27 września 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii F spółki PAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPNSKA00042"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PAN0915". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d30b1ct

Podziel się opinią

Share
d30b1ct
d30b1ct