Trwa ładowanie...
d211ssh

GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki SYNEKTIK

...

Share
d211ssh

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA spółki SYNEKTIK

Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SYNEKTIK S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 stycznia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.810.000 (jednego miliona ośmiuset dziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SYNEKTIK S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSNKTK00035"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SYNEKTIK-PDA" i oznaczeniem "SNTA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d211ssh

Podziel się opinią

Share
d211ssh
d211ssh