Trwa ładowanie...
d19zke5

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji CARBON INVEST SA

...

Share
d19zke5

31.05. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji CARBON INVEST SA

Uchwała Nr 507/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i E spółki CARBON INVEST S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 czerwca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CARBON INVEST S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: a) 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji serii C, b) 1.167.500 (jednego miliona stu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji serii E - pod warunkiem dokonania w dniu 4 czerwca 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLCRBON00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CARBON" i oznaczeniem "CRB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d19zke5

Podziel się opinią

Share
d19zke5
d19zke5